Meniu
COȘUL TĂU

Politica de confidentialitate

Protectia si securitatea datelor

POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • A. DATE GENERALE. Avand in vedere intrarea in vigoare a Regulamentului UE nr. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulament"), SC ALMAROM S.R.L ("SIMONA'S"), cu sediul in Bucuresti, Sector 1, avand J40/9945/2002, CUI RO14930941, in calitate de Operator, conform Regulamentului mai sus-mentionat, prelucreaza date cu caracter personal conform mentiunilor de mai jos.
 • B. DEFINITII
  a) Operator (denumit in continuare "Operator" sau "SIMONA'S") – inseamna persoana juridica care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  b) Date cu Caracter Personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("Persoana Vizata"); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  c) Prelucrare - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
  d) Autoritatea nationala - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.
 • C. SCOPUL, NATURA, MOTIVUL SI DURATA PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Simona's prelucreaza datele dumneavoastra cu scopul livrarii produselor comandate online si cu ocazia crearii unui cont pe site, pe durata existentei contului. Simona's colecteaza adresa de e-mail, parola asociata contului si adresa unde se livreaza produsele comandate, precum si lista de preferinte. La datele dumneavoastra cu privire la nume si adresa de livrare au acces si subcontractorii acestuia, ca de exemplu furnizorii de servicii curierat.
  2. Pentru a avea o imagine clara asupra Datelor pe care SIMONA'S le prelucreaza, am realizat un tabel in care am descris Datele care va sunt prelucrate, motivul pentru care le prelucram si perioada pentru care le stocam.
  3. In functie de scopul pentru care prelucram aceste Date, SIMONA'S poate avea multiple temeiuri legale, motiv pentru care, vi le-am indicat in tabelul de mai jos.
  4. Pentru datele colectate in baza unei obligatii legale sau pentru executarea contractului, refuzul dvs de a furniza aceste Date, poate conduce la imposibilitatea prestarii serviciului sau a obligatiilor.
  5. In cazul in care trebuie sa colectam date cu caracter personal prin lege sau pentru executarea unui contract pe care il avem cu dvs. sau cu organizatiile la care sunteti afiliati si nu reusiti sa furnizati aceste date atunci cand vi se solicita, este posibil sa nu putem executa contractul pe care il avem (de exemplu, pentru a va furniza bunuri sau servicii). In acest caz, este posibil sa fie necesar sa anulati un produs sau un serviciu pe care il aveti cu noi, insa va vom anunta daca este cazul in acel moment.
 • D. Transmiterea Datelor dvs catre terte persoane
  6. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt autoritatile sau institutiile publice, pentru o parte din categoriile de date, impuse de lege, precum si persoane juridice private, colaboratori ai SIMONA'S, care ne-au furnizat asigurari suficiente ca respecta intru totul prevederile Regulamentului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.
 • E. Perioada stocarii Datelor dvs
  7. In cazul in care scopul pentru care Datele au fost prelucrate a fost indeplinit, pana la expirarea duratei mai jos mentionata, Datele vor fi stocate, arhivate, fara a avea acces la ele niciun angajat al SIMONA'S, ele urmand a fi accesate doar in eventualitatea in care o autoritate sau institutie publica le solicita sau pentru distrugerea lor dupa curgerea termenului stabilit.
 • F. Modalitatea de prelucrare a Datelor dvs:
  8. Dorim sa mai precizam ca vom prelucra datele dumneavoastra personale atat in varianta scrisa, pe suport de hartie, cat si in varianta computerizata, printr-un sistem informatic, dupa caz, va asiguram ca vor fi pastrate cu respectarea conditiilor de confidentialitate si securitate.
 • G. Drepturile dvs in relatia cu SIMONA'S:
  9. Va asiguram de faptul ca dispuneti de dreptul de a va retrage oricand acordul sau de a nu oferi deloc acordul dumneavoastra ca datele personale sa fie procesate, stocate sau controlate, in temeiul unor motive temeinice si legitime. Retragerea acordului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. SIMONA'S se obliga sa respecte dreptul de retragere, dreptul de a fi uitat cat si orice alte drepturi prevazute in beneficiul dvs. de legislatia aplicabila in masura in care aceasta nu exista o obligatie legala sau contractuala contrara.
  10. Retragerea acordului este posibila intr-o maniera la fel de facila ca si oferirea acestuia, prin intermediul unei cereri comunicata SIMONA'S la adresa de e-mail office@simonas.ro
  11. De asemenea, va aducem la cunostinta ca beneficiati si de urmatoarele DREPTURI:
  a) Dreptul de a solicita informatii despre datele dumneavoastra personale si/sau sa accesati aceste date, pe care SIMONA'S le stocheaza, precum si de a obtine o confirmare ca ele se prelucreaza, care sunt scopurile prelucrarii, destinatarii carora le-au fost divulgate sau urmeaza sa fie divulgate, perioada pentru care urmeaza sa fie procesate. SIMONA'S va pune la dispozitie informatiile solicitate gratuit o data pe an;
  b) Dreptul de a solicita corectarea/rectificarea datelor personale consemnate inexact;
  c) Dreptul de a solicita stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), pentru motive intemeiate;
  d) Dreptul la restrictionarea prelucarii, daca se contesta exactitatea datelor, daca prelucrarea este ilegala, daca nu mai sunt necesare datele;
  e) Dreptul de a va fi portate datele (de a fi transferate datele catre alt operator), in masura in care solicitarea este fezabila din punct de vedere tehnic;
  f) Dreptul de a va opune la prelucrare;
  g) Dreptul de a nu fi subiectul niciunei decizii individuale sau unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
  h) Dreptul de a accepta sau nu colectarea si procesarea datelor personale de catre SIMONA'S;
  i) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal.
  12. In eventualitatea in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, va rugam sa contactati societatea SIMONA'S, prin intermediul unei cereri comunicata la adresa de e-mail office@simonas.ro sau prin posta la sediul SIMONA'S.
  13. Dorim sa va asiguram de faptul ca oferirea consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, nu diminueaza sau anuleaza obligatiile societatii SIMONA'S de a respecta principiile legalitatii, echitatii si transparentei prelucrarii, SIMONA'S adoptand toate masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii securitatii procesarii.
 • H. Securitatea datelor dvs cu caracter personal
  14. SIMONA'S va asigura securitatea datelor (de exemplu: protectie cu parola, antivirus), va lua toate masurile tehnice si organizationale ce se impun pentru a proteja confidentialitatea datelor dvs cu caracter personal.
  15. SIMONA'S va proteja datele aplicand masurile adecvate mai ales impotriva urmatoarelor:

 • acces neautorizat;
 • modificare;
 • transmitere;
 • stergere sau distrugere;
 • distrugere sau stergere accidentala; si/sau
 • indisponibilitate cauzata de schimbarea tehnicii aplicate.


 • 16. SIMONA'S va adopta solutiile tehnice corespunzatoare pentru a impiedica posibilitatea interconectarii si asocierii directe cu dvs prin intermediul datelor stocate in sistemele de evidenta la persoanele.
  17. Pentru a impiedica accesul neautorizat la datele cu caracter personal, modificarea si publicarea neautorizata sau utilizarea neautorizata a acestora, SIMONA'S va asigura urmatoarele:
 • crearea si functionarea unui mediu informatic, tehnic adecvat;
 • selectarea controlata, supravegherea angajatilor sai, implicati in furnizarea serviciului;
 • elaborarea unor reguli procedurale pentru operare, gestionarea riscurilor si furnizarea serviciilor.

  18. SIMONA'S si partenerii sai asigura protectie, printre altele, impotriva urmatoarelor: frauda informatica; spionaj; virusi informatici; spam-uri; hack si alte amenintari.
 • I. Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
  19. Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor dvs cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Pentru o intelegere mai bine a acestui capitol, cu titlu de exemplu, va detaliem cateva posibile incalcari: infectii cu programe de tip malware; pierderea sau furtul sistemelor de stocare a datelor; erori de configurare a sistemelor ce pot duce la scurgeri de informatii; publicarea in mod accidental a datelor cu caracter personal in spatiul public; pierderea parolei de acces la singura copie a bazei de date etc.
  20. In cazul in care SIMONA'S constata ca a fost incalcata securitatea datelor cu caracter personal, va lua de indata toate masurile de protectie ce se impun pentru a limita aceasta incalcare si va notifica Autoritatea nationala. In cazul in care consideram ca incalcarea este de un risc ridicat, SIMONA'S va v-a transmite o notificare care va contine urmatoarele informatii: numele persoanei responsabila sa tina legatura cu dvs din cadrul SIMONA'S; consecintele probabile ale incalcarii securitatii datelor cu caracter personal si masurile propuse sau luate de SIMONA'S pentru a remedia problema incalcarii securitatii datelor cu caracter personal, a efectelor si a masurilor de remedire intreprinse.
  21. Va asiguram ca SIMONA'S a intreprins si a implementat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate pentru a impiedica o astfel de incalcare dar si de a va proteja datele cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Navigarea pe site-ul www.simonas.ro si folosirea serviciilor Simona's implica acceptul dumneavoastra pentru colectarea si procesarea in baza prezentei Politici de Protectie a Datelor cu Caracter Personal prezentate mai sus.

SAL SOL